Tendències

Les tendències que publiquem aquí es consideren representatives del conjunt del territori gràcies a la bona cobertura del projecte SOCC i a la complexitat de les anàlisis realitzades, en les quals s'hi incorporen la importància relativa de cada itinerari SOCC en funció de la localització geogràfica (el que estadísticament s'anomena pesos).

Com a resum, a la taula, ens dóna un valor del percentatge promig de canvi anual i una classificació de la tendència com a increment, disminució o estabilitat, quan la tendència és estadísticament significativa (p<0,05) o incerta, quan les fluctuacions anuals són tan grans que no es pot determinar estadísticament el sentit del canvi. Aquesta informació es dóna pel total de la sèrie temporal estudiada i, pels darrers 10 anys de seguiment.

Pel cas de les dues espècies d'estornells, la tendència que observeu en aquest gràfic correspon a la tendència conjunta de les observacions d’estornell negre i estornell vulgar. Aquest fet es deu tant al baix nombre d’observacions enregistrades a favor d’una de les dues espècies, com als biaixos que es donen en les observacions assignades a una de les dues.

Nom comú Nom científic Tendència
Cabusset Tachybaptus ruficollis Incerta (-2,5%)
Cabussó emplomallat Podiceps cristatus Increment fort (11,0%)
Bitó comú Botaurus stellaris Descens moderat (-4,9%)
Martinet menut Ixobrychus minutus Incerta (-1,9%)
Martinet ros Ardeola ralloides Descens moderat (-3,9%)
Martinet blanc Egretta garzetta Descens moderat (-3,2%)
Bernat pescaire Ardea cinerea Estable (-0,6%)
Agró roig Ardea purpurea Descens moderat (-3,8%)
Flamenc Phoenicopterus roseus Incerta (5,8%)
Ànec blanc Tadorna tadorna Incerta (0,6%)
Ànec griset Mareca strepera Increment moderat (5,8%)
Ànec coll-verd Anas platyrhynchos Descens moderat (-1,2%)
Xibec Netta rufina Estable (1,4%)
Milà negre Milvus migrans Increment fort (10,6%)
Trencalòs Gypaetus barbatus Incerta (0,6%)
Voltor comú Gyps fulvus Increment moderat (3,9%)
Àguila marcenca Circaetus gallicus Estable (1,0%)
Arpella vulgar Circus aeruginosus Increment fort (8,8%)
Esparver cendrós Circus pygargus Incerta (-9,7%)
Astor Accipiter gentilis Increment moderat (4,6%)
Esparver vulgar Accipiter nisus Estable (-0,4%)
Aligot comú Buteo buteo Increment moderat (2,3%)
Àguila daurada Aquila chrysaetos Incerta (-1,8%)
Àguila calçada Hieraaetus pennatus Increment moderat (6,2%)
Xoriguer petit Falco naumanni Estable (1,1%)
Xoriguer comú Falco tinnunculus Estable (-0,3%)
Falcó mostatxut Falco subbuteo Incerta (-1,8%)
Falcó pelegrí Falco peregrinus Estable (0,9%)
Perdiu roja Alectoris rufa Descens moderat (-2,8%)
Guatlla Coturnix coturnix Descens moderat (-2,6%)
Faisà Phasianus colchicus Estable (1,2%)
Rascló Rallus aquaticus Incerta (-1,3%)
Polla d'aigua Gallinula chloropus Descens moderat (-2,5%)
Polla blava Porphyrio porphyrio Incerta (-3,7%)
Fotja Fulica atra Descens moderat (-4,3%)
Sisó Tetrax tetrax Descens fort (-9,9%)
Cames llargues Himantopus himantopus Descens moderat (-1,4%)
Bec d'alena Recurvirostra avosetta Descens moderat (-3,2%)
Torlit Burhinus oedicnemus Descens fort (-6,4%)
Perdiu de mar Glareola pratincola Increment moderat (1,6%)
Corriol petit Charadrius dubius Descens fort (-7,3%)
Gavina vulgar Larus ridibundus Descens moderat (-1,7%)
Gavià argentat Larus michahellis Estable (-0,5%)
Curroc Gelochelidon nilotica Descens moderat (-0,8%)
Fumarell carablanc Chlidonias hybrida Incerta (-1,6%)
Xurra Pterocles orientalis Estable (0,6%)
Ganga Pterocles alchata Descens moderat (-1,5%)
Colom roquer Columba livia Descens moderat (-2,5%)
Xixella Columba oenas Estable (-0,2%)
Tudó Columba palumbus Increment moderat (2,5%)
Tórtora turca Streptopelia decaocto Increment moderat (1,5%)
Tórtora Streptopelia turtur Estable (-0,6%)
Cotorra de Kramer Psittacula krameri Increment fort (9,6%)
Cucut reial Clamator glandarius Descens moderat (-7,5%)
Cucut Cuculus canorus Descens moderat (-1,5%)
Mussol comú Athene noctua Descens moderat (-2,5%)
Falciot negre Apus apus Descens moderat (-3,2%)
Ballester Tachymarptis melba Estable (0,2%)
Blauet Alcedo atthis Estable (1,7%)
Abellerol Merops apiaster Estable (1,0%)
Gaig blau Coracias garrulus Increment moderat (7,0%)
Puput Upupa epops Estable (0,5%)
Colltort Jynx torquilla Increment moderat (2,5%)
Picot verd Picus sharpei Descens moderat (-1,6%)
Picot negre Dryocopus martius Estable (2,2%)
Picot garser gros Dendrocopos major Increment moderat (1,8%)
Picot garser petit Dryobates minor Increment fort (8,9%)
Calàndria Melanocorypha calandra Increment moderat (4,1%)
Terrerola vulgar Calandrella brachydactyla Descens moderat (-4,5%)
Terrerola rogenca Alaudala rufescens Estable (0,3%)
Cogullada vulgar Galerida cristata Increment moderat (2,3%)
Cogullada fosca Galerida theklae Estable (-0,2%)
Cotoliu Lullula arborea Increment moderat (1,3%)
Alosa vulgar Alauda arvensis Descens moderat (-1,3%)
Roquerol Ptyonoprogne rupestris Estable (-1,5%)
Oreneta vulgar Hirundo rustica Descens moderat (-0,8%)
Oreneta cua-rogenca Cecropis daurica Increment moderat (4,8%)
Oreneta cuablanca Delichon urbicum Increment moderat (3,8%)
Trobat Anthus campestris Descens moderat (-3,0%)
Piula dels arbres Anthus trivialis Descens moderat (-2,9%)
Grasset de muntanya Anthus spinoletta Estable (-1,8%)
Cuereta groga Motacilla flava Estable (-2,3%)
Cuereta torrentera Motacilla cinerea Estable (-0,3%)
Cuereta blanca Motacilla alba Increment moderat (1,3%)
Merla d'aigua Cinclus cinclus Estable (-0,9%)
Cargolet Troglodytes troglodytes Descens moderat (-1,4%)
Pardal de bardissa Prunella modularis Descens moderat (-1,2%)
Pit-roig Erithacus rubecula Increment moderat (1,8%)
Rossinyol Luscinia megarhynchos Increment moderat (1,1%)
Cotxa fumada Phoenicurus ochruros Increment moderat (1,4%)
Bitxac rogenc Saxicola rubetra Incerta (-1,9%)
Bitxac comú Saxicola torquatus Descens moderat (-1,8%)
Còlit gris Oenanthe oenanthe Estable (-0,3%)
Còlit ros Oenanthe hispanica Descens moderat (-3,7%)
Merla roquera Monticola saxatilis Descens moderat (-5,1%)
Merla blava Monticola solitarius Estable (0,9%)
Merla de pit blanc Turdus torquatus Estable (-0,2%)
Merla Turdus merula Increment moderat (0,3%)
Tord comú Turdus philomelos Increment moderat (3,7%)
Griva Turdus viscivorus Estable (0,5%)
Rossinyol bord Cettia cetti Estable (0,4%)
Trist Cisticola juncidis Increment moderat (0,9%)
Boscaler comú Locustella luscinioides Descens moderat (-9,4%)
Boscarla mostatxuda Acrocephalus melanopogon Incerta (0,1%)
Boscarla de canyar Acrocephalus scirpaceus Increment moderat (2,2%)
Balquer Acrocephalus arundinaceus Increment moderat (3,4%)
Bosqueta vulgar Hippolais polyglotta Increment moderat (0,6%)
Tallareta cuallarga Sylvia undata Descens moderat (-1,8%)
Tallarol trencamates Sylvia conspicillata Incerta (-3,0%)
Tallarol de garriga Sylvia cantillans Increment moderat (1,8%)
Tallarol capnegre Sylvia melanocephala Increment moderat (1,3%)
Tallarol emmascarat Sylvia hortensis Increment moderat (6,1%)
Tallareta vulgar Sylvia communis Estable (0,6%)
Tallarol gros Sylvia borin Estable (-1,3%)
Tallarol de casquet Sylvia atricapilla Increment moderat (2,7%)
Mosquiter pàl·lid Phylloscopus bonelli Increment moderat (4,5%)
Mosquiter comú Phylloscopus collybita Descens moderat (-1,5%)
Reietó Regulus regulus Descens moderat (-2,4%)
Bruel Regulus ignicapilla Increment moderat (1,2%)
Papamosques gris Muscicapa striata Increment moderat (1,4%)
Rossinyol del Japó Leiothrix lutea Increment fort (26,2%)
Mallerenga cuallarga Aegithalos caudatus Estable (-0,3%)
Mallerenga d'aigua Poecile palustris Estable (-0,7%)
Mallerenga emplomallada Lophophanes cristatus Descens moderat (-1,0%)
Mallerenga petita Periparus ater Estable (0,3%)
Mallerenga blava Cyanistes caeruleus Estable (-0,2%)
Mallerenga carbonera Parus major Estable (0,1%)
Pica-soques blau Sitta europaea Increment moderat (3,4%)
Raspinell comú Certhia brachydactyla Increment moderat (1,1%)
Teixidor Remiz pendulinus Estable (-1,5%)
Oriol Oriolus oriolus Increment moderat (1,8%)
Escorxador Lanius collurio Estable (-0,2%)
Capsigrany Lanius senator Estable (-0,2%)
Gaig Garrulus glandarius Descens moderat (-0,9%)
Garsa Pica pica Descens moderat (-2,0%)
Gralla de bec groc Pyrrhocorax graculus Incerta (-2,8%)
Gralla de bec vermell Pyrrhocorax pyrrhocorax Increment moderat (2,0%)
Gralla Corvus monedula Increment moderat (5,2%)
Cornella Corvus corone Increment moderat (3,4%)
Corb Corvus corax Estable (-0,9%)
Estornells Sturnus unicolor / vulgaris Descens moderat (-0,9%)
Pardal comú Passer domesticus Descens moderat (-1,8%)
Pardal xarrec Passer montanus Descens moderat (-1,7%)
Pardal roquer Petronia petronia Increment moderat (2,2%)
Bec de corall senegalès Estrilda astrild Increment moderat (9,2%)
Pinsà comú Fringilla coelebs Increment moderat (1,6%)
Gafarró Serinus serinus Descens moderat (-0,7%)
Llucareta Carduelis citrinella Estable (-0,2%)
Verdum Chloris chloris Descens moderat (-0,9%)
Cadernera Carduelis carduelis Descens moderat (-0,6%)
Passerell comú Linaria cannabina Estable (0,8%)
Trencapinyes comú Loxia curvirostra Descens moderat (-2,2%)
Pinsà borroner Pyrrhula pyrrhula Descens moderat (-2,5%)
Verderola Emberiza citrinella Estable (-1,7%)
Gratapalles Emberiza cirlus Estable (0,4%)
Sit negre Emberiza cia Descens moderat (-3,9%)
Hortolà Emberiza hortulana Descens moderat (-5,0%)
Cruixidell Emberiza calandra Increment moderat (1,7%)
Cotorra argentina Myiopsitta monachus Increment moderat (5,0%)
Botxí meridional Lanius meridionalis Descens moderat (-3,1%)
Aratinga mitrada Psittacara mitratus Incerta (32,6%)