01 Què és el SOCC?

És un projecte de seguiment de les espècies d’ocells a llarg termini a escala Catalana. El seu objectiu és determinar les tendències de les espècies comunes i, a partir d’aquestes, generar indicadors ambientals.

02 Com es fa el SOCC?

La metodologia de camp del SOCC consisteix en identificar i comptar tots els ocells que es veuen al llarg d'un recorregut de 3 km.

METODOLOGIA

03 On es fa?

Els itineraris actius es distribueixen arreu de Catalunya i en conjunt la cobertura territorial és molt bona. No obstant, encara hi ha bastants itineraris inactius disponibles per a nous col·laboradors.

ITINERARIS

04 Per què es fa?

Conèixer la tendència a llarg i curt termini de les poblacions d'ocells d'un territori, és fonamental per poder desenvolupar un creixement socioeconòmic amb respecte per l'entorn natural, així com poder detectar els canvi ambientals i l'estat de conservació del medi.

RESULTATS