Jornades

Les Jornades SOCC són el punt de trobada entre els col·laboradors/es i els coordinadors/es del projecte. Es duen a terme des del 2008, cada dos anys, i en un punt diferent de la geografia catalana. Allà es discuteixen temes metodològics i resultats. L'objectiu de les jornades és consolidar el projecte mitjançant un punt de trobada per als participants, tot explicant resultats, compartint experiències, resolent dubtes i avançant en la formació dels interessats. L'assistència és limitada depenent de l'aforament dels locals on es fa i es prioritza als col·laboradors dels projectes de seguiment.

Propera jornada

Primavera 2025

Lloc i dates per determinar

Jornades anteriors