Heroes examples

Què és el SOCC?

El programa de Seguiment d’Ocells Comuns a Catalunya (SOCC) és un projecte impulsat des de l’Institut Català d’Ornitologia i el Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya amb l’objectiu principal de determinar les tendències temporals en l’abundància d’ocells comuns a Catalunya i, a partir d’aquestes, generar indicadors que permetin avaluar l’estat de conservació del nostre entorn.

El projecte en xifres

+200participants
161espècies analitzades
censos
transectes

Objectius

1Determinar les tendències poblacionals dels ocells comuns de Catalunya en les temporades de nidificació i d'hivern.

2Generar indicadors per avaluar l'estat de conservació dels hàbitats de Catalunya i l'efecte dels impactes que pateixen a partir de les tendències temporals dels ocells.

3Servir d'element bàsic en les estimacions poblacionals dels ocells comuns.

Participa!

Selecciona quin itinerari vols i contacta’ns.

Consulta els informes anuals