Metodologia

El SOCC es basa en el transsecte com a mètode per censar els ocells. Durant el cens l'observador anota tots els ocells que va detectant, ja sigui visualment o auditivament, al llarg d'un itinerari de 3 km.

És un projecte que permet estudiar tant les poblacions nidificants com les que són presents a l'hivern. Per aquest motiu, cada any es fan 2 censos en cada estació. Cadascun d'aquests 4 censos té una durada d'entre 2 i 2:30 hores i es realitza sempre pel matí.

Quan es fan els censos?

El primer cens de primavera es pot fer qualsevol dia entre el 15 d'abril i el 15 de maig i el segon es pot fer entre el 15 de maig i el 15 de juny, per bé que a l'alta muntanya tots dos períodes es poden allargar 15 dies més.

Modalitats metodològiques

Hi ha dues modalitats metodològiques, en funció de la complexitat de la informació que es recull:

SOCC Estàndard

Al SOCC estàndard el col·laborador només ha d'anotar els ocells que veu o sent a cadascuna de les 6 seccions de 500 m, sense prestar atenció a la distància a la qual es troba l'ocell ni al seu sexe.Fitxa de camp SOCC estàndard.

SOCC Ampliat

En el SOCC ampliat, l'observador ha d'anotar la banda (0-25 m, 25-100 m o >100m) dintre de la qual es detecta l'ocell i separar els mascles (quan es poden identificar amb certesa) de la resta. Fitxa de camp SOCC ampliat.

FAQs Metodologia

Respostes a preguntes freqüents referents a la metodologia.

La participació en el SOCC requereix 4 censos anuals a fer en quatre períodes de l'any diferents, 2 a la primavera i 2 a l'hivern:
  • 1r cens de nidificants: 15 d'abril - 15 de maig
  • 2n cens de nidificants: 16 de maig - 15 de juny
  • 1r cens d'hivernants: 1-31 de desembre
  • 2n cens d'hivernants: 1-31 de gener

La participació en el projecte implica un compromís, de manera que sí que s'han de fer tots els censos. Això no obstant, entenem que en cas de males condicions meteorològiques o de malaltia no es puguin dur a terme. El punt més important, però, és fer sempre els dos censos d'una mateixa estació, és a dir, els dos de primavera i/o els dos d'hivern, ja que tot i que podem utilitzar les dades per altres anàlisis, un sol cens no ens permetrà calcular tendències de les espècies observades, i aquest és el resultat principal del projecte.

Els itineraris d'alta muntanya es regeixen per una metodologia una mica diferent. Mentre molts col·laboradors estan molt involucrats en el projecte i fan tots els censos de l'any, som conscients que les condicions a l'hivern són molt dures i, per tant, allà on hi hagi neu, no hi hauria problema de no fer els censos d'hivern, en cas de fer-se els períodes són els mateixos a terra baixa que a muntanya. Per altra banda, els períodes de primavera es veuen ampliats en 15 dies per incloure la diferent fenologia reproductiva de les espècies a zones de muntanya, per tant:
  • 1r cens de primavera: 15 d'abril - 31 de maig
  • 2n cens de primavera: 16 d'abril - 30 de juny

Les dades de primavera s'han d'enviar a través del formulari d'Ornitho abans del 15 de juliol, les d'hivern cal fer-les arribar abans del 15 de març.

És el temps durant un cens SOCC en què no es para atenció a les espècies del nostre voltant. Per exemple, trobem un exemplar al qual hem de dedicar 5 minuts per identificar i mentrestant no estem pendents de la resta d'espècies, o quan fem una parada de 5 minuts per descansar. Tot aquest temps s'ha d'excloure de la 1:30-3h que ha de durar un cens.

Tot i que el SOCC compta principalment ocells, també recollim les observacions directes (sons o observació de l'individu) dels mamífers. Aquestes dades ja han demostrat ser de gran interès i han permès començar a generar tendències d'interès d'algunes espècies de mamífers, de totes maneres, aportar aquestes dades no és obligatori. No obstant això, cal ser precís a l'hora d'indicar com tractem els mamífers en el nostre itinerari, i a ser possible, prendre una decisió a l'inici de la nostra participació i no modificar la decisió. Les tres opcions són:
  • No compto mamífers: això implica que, en el cas que observem un mamífer no l'anotarem mai al nostre cens, únicament volem aportar dades d'ocells.
  • Compto mamífers i n'he vist: sempre que fem un cens SOCC comptem els mamífers, i en aquest cas, a més, n'hem vist.
  • Compto mamífers, però no n'he vist: sempre que fem un cens SOCC comptem els mamífers, en aquest cens no n'hem observat, però si n'hauríem vist, l'haguéssim apuntat

En termes generals, no. La variable de l'observador ens permet calcular quina és la probabilitat de detecció de cada persona per cada espècie, per tant, en fer-lo acompanyats afegim un biaix i incertesa a les dades que no podem controlar. Això no obstant, si el cens es pretén fer de manera permanent de dos en dos no hi hauria problema, però seria necessari que absolutament tots els censos els fessin les mateixes persones registrades al projecte. I això sí, mai més de dues persones.

Tot i que és cert que existeix aquesta possibilitat, sempre serà prioritari cobrir els itineraris que ja han estat dissenyats amb anterioritat. Només en els casos en què no hi hagi itineraris disponibles a la zona serà possible dissenyar-ne de nous.

Sí, des de l'àrea privada del web del projecte (socc.cat).

CientíficCatalà
Aves sp.Au no identificada
Accipiter gentilis / nisusAstor / Esparver vulgar
Anatidae sp.Anatidae no identificat
Anthus sp.Anthus no identificat
Apus sp.Apus no identificat
Calidris / Limicola / Tryngites sp.Calidris no identificat
Certhia sp.Raspinell no identificat
Circus sp.Circus no identificat
Oenanthe sp.Còlit sp.
Paridae sp.Paridae no identificat
Passer domesticus / montanusPasser domesticus / montanus
Phylloscopus sp.Phylloscopus no identificat
Pyrrhocorax sp.Pyrrhocorax sp.
Regulus sp.Reietó / Bruel
Sturnus unicolor / vulgarisEstornell negre / vulgar
Sylvia sp. / Curruca sp.Tallarol o tallareta no identificat
Tringa sp.Tringa no identificat
Turdus sp.Turdus no identificat
Fringillidae sp.Fringillidae no identificat
Galerida cristata / theklaeCogullada vulgar / fosca
Laridae sp.Larus no identificat
Milvus sp.Milvus no identificat
Motacilla sp.Motacilla no identificada
Columba sp.Columba no identificat
Corvidae sp.Corvus no identificat
Picidae sp.Picidae sp.
Emberiza sp.Emberiza no identificat
Falco sp.Falco no identificat
Carduelis sp. / Chloris sp. / Spinus sp. Carduelis sp. / Chloris sp. / Spinus sp.

Pots comprovar quins censos ens falten a l’àrea d’usuari del web de SOCC. Les caselles que apareguin en vermell, indiquen que aquell cens no ha arribat. Si has entrat les dades aquell mateix dia, és millor esperar un parell de dies més per comprovar si les dades s’han sincronitzat correctament.

Es farà un comptatge general de tots els individus a l’inici de cada secció, i després ja no es tornen a comptar fins a l’inici de la següent secció.

Es compten de manera normal a la casella "Altres" a no ser que es tracti de polls a dins del niu o d'espècies nidífugues com anàtides, en aquest cas no es compten.

Sempre que calgui. És molt comú al llarg del transsecte veure passeriformes passar d'una branca a un altra en menys d'un segon sense possibilitat d'identificar-lo, en aquest cas, per exemple, caldrà posar-lo com a "No identificat". Per tant, tenir varis comptatges no identificats a cada secció és habitual.

No, pels censos del SOCC sempre s'ha d'invertir entre 15 i 20 minuts per secció. En cas de no observar res es poden fer punts d'escolta a les diferents seccions i comptar-los com a temps de cens, per assegurar que s'ha censat tot en profunditat.