Programa Padrins

El Programa Padrins s'ha creat amb l'objectiu d'afavorir la participació en el projecte SOCC de persones que necessiten una petita empenta per animar-se a col·laborar. Amb l’objectiu de cobrir les inquietuds que alguns/es dels col·laboradors/es teníen de crear comunitat dins del SOCC, i les necessitats de nous interessats en participar al projecte, s’ha considerat que una col·laboració entre participants actius i principiants oferia moltes possibilitats.

El funcionament és molt senzill: als col·laboradors/es nous que creiem que es poden beneficiar de l’experiència dels altres se’ls ofereix l’opció de començar a participar com a apadrinats/des. El següent pas és buscar un padrí/na dels voltants de la zona d’interès del nou col·laborador/a d’entre els/les participants amb més experiència i antiguitat al projecte.

Aquest programa és molt valuós pel SOCC:

Què en diuen les participants?

“Una oportunitat de facilitar el traspàs d’un itinerari SOCC a un nou col·laborador de forma pràctica (en el cas que ens ocupa seran dos sortides conjuntes en hivern i dos més en primavera). Per al col·laborador que deixa l’itinerari es molt gratificant veure que la feina tindrà continuïtat. I, com a remat, conèixer persones amb les que compartim l’interès per els ocells és un plus.”Ximo Nieto (padrí)

“Prendre el relleu d'un itinerari històric de la mà de la persona que l'ha estat seguint any rere any les darreres campanyes ofereix l'oportunitat de conèixer, de primera mà, les seves característiques, les espècies més habituals i els indrets on cal fixar-se amb més detall per localitzar-les; permet conèixer, la tendència i els canvis observats els darrers anys. Tota una informació molt valuosa per seguir una tasca de moltes campanyes i hores de camp que difícilment es poden plasmar en uns fulls de paper, junt amb conèixer la persona que ho ha fet possible. Enhorabona per la iniciativa, la qual, espero que segueixi viva quan algú prengui el meu relleu... d'avui en mooolts anys! Aquest traspàs d'informació és imprescindible per assegurar el traspàs del coneixement i la continuació de la tasca, sense grans biaixos.”Eduardo Martínez (apadrinat)

“Participar al programa padrins m’ha anat bé per reflexionar sobre les inèrcies agafades al llarg dels anys i que potser caldria millorar, a més, m’ha permès reflexionar d’una manera diferent sobre allò que faig. Crec que l’experiència és sobretot enriquidora per la persona que vol incorporar-se al SOCC, ja que així rep un aprenentatge més “pràctic” i és més fàcil que s’acabi animant a participar. Tot i no ser un gran problema, per als padrins, ens representa tenir una mica menys de llibertat per triar la data en què farem el SOCC, i dificulta la improvisació, per exemple, el dia abans, o anul·lar si fa mal temps. A mi m’està agradant l’experiència i sempre s’aprenen coses interessants coneixent a un nou col·laborador.”Clara Racionero (padrina)

"La meva experiència en el programa de padrins del SOCC està sent molt enriquidora. Acostumat més a mirar ocells que a escoltar-los, poder fer el SOCC al costat d'una col·laboradora experimentada m'ha servit per entendre millor com fer els mostratges, per agafar confiança en la identificació del cants i per aprendre estratègies per millorar en la identificació acústica de les espècies. És molt agraït poder resoldre tots els dubtes que van sorgint a mesura que es fa el cens i, un cop finalitzat, fer la tornada xerrant de mil coses (3 km donen per a motl!) relaxadament. Tot un luxe per començar un cap de setmana!"Dani Villero (apadrinat)